ประวัติ บริษัท บิลเลี่ยน โปร จํากัด

เริ่มแรก บริษัท บิลเลี่ยน โปร จำกัด ได้ทำการริเริ่มผลิต และจัดจำหน่ายสินค้า OEM ในประเภทกระดาษ อาทิ เช่น MNI BOX, สมุดฉีก/สมุดสันห่วง/เย็บแม็ก, กระดาษก้อน, แฟ้มเอกสาร และอื่นๆ เป็นต้น จากการที่ทางบริษัทฯ ได้มีความใกล้ชิดกับลูกค้า ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นความต้องการของลูกค้าที่ไม่ได้มีความต้องการเพียงสินค้าในประเภทกระดาษเท่านั้น

ดังนั้นทางบริษัทฯ มีความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Satisfaction) โดยบริษัทฯ ได้มีการเพิ่ม Line ของ สินค้าให้มากขึ้น โดยมีการผลิตสินค้าทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ อาทิเช่น แฟรชไดซ์ แก้วมัคอลูมิเนียมหรือพลาสติก นาฬิกาและเครื่องคิดเลขดิจิตอล พวงกุญแจโลหะที่มี Flash กระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าลดโลกร้อน หมวก นาฬิกา แขวนผนัง เสื้อโปโล เสื้อยืด และอื่นๆอีกมากมาย

โดยบริษัทฯ จะมีการคัดสรรสินค้า ที่ทันสมัย และตรงตามความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ในตลาด โดย บริษัทฯ ได้สร้าง (Identity) ทางการตลาด คือ การสร้างมูลค่า(Valueโห้แก่ตัวสินค้าในราคาที่สมเหตุสมผล (Resonable) เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน กระแสสินค้าพรีเมี่ยมมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และส่วนใหญ่ ลูกค้าให้ความสำคัญในเรื่องของราคา (Price) มากที่สุด เช่น การแข่งขันเสนอราคา หรือ การเข้าร่วมประมูล ฉะนั้น บริษัทฯ เราจะเน้นการตอบโจทย์ ของลูกค้าในการสร้างมูลค่าในตัวสินค้าแทน ซึ่งลูกค้าจะรู้สึกว่าได้รับสินค้าที่คุ้มค่ากับราคา เปรียบเสมือนสิ่งที่ลูกค้า ทุกคนต้องการ คือถูกแล้วดี และนั้นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว (Long Term Relationship) ซึ่งทำให้ลูกค้ามีการกลับมาสั่งซื้อซ้ำ

Vision

เพื่อเป็นผู้นำของบริษัทผลิตสินค้าพรีเมี่ยม เปรียบเสมือนเป็นที่ปรึกษา ให้กับลุกค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาสินคัาพรีเมี่ยมให้ตอบโจทย์ความต้องการ ของลูกค้าอย่างสูงสุด

Mission

  • เป็นบริษัทที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเลิศและมีพนักงานทุกคนเปรียบเสมือน สมาชิกในครอบครัวทำงานด้วยใจ และเป็นทีมเวิร์ค
  • มุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การบริหารความเสี่ยงระบบการจัดส่ง และการให้บริการหลังการขาย
  • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาเป็นกันเองกายใต้ Brand BPP Premium (จดเป็นแบรนด์สินค้า)
  • รักษามาตรฐนสินค้า และการให้บริการให้เปี่ยมด้วยคุณภาพอยู่เสมอ

ลูกค้าของเรา

บริษัท บิลเลี่ยน โปร จํากัด ของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณมากมาย ที่สนใจในสินค้าพรีเมี่ยมของเรา เช่น บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด มหาชน, บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน, บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด, ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด มหาชน, ธนาคารสินเอเชีย จำกัด, บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน), บริษัท แสนสิริ จำกัด, มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล, Slim up และยังได้รับการยอมรับจากบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย

ขั้นตอนการทำงาน

เราแบ่งขั้นตอนการทำงานของเราเป็น 10 ขั้นตอนหลัก โดยเริ่มต้นตั้งแต่การติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า หาสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ดำเนินการออกแบบและผลิต ไปจนกระทั่งตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตแล้ว พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ลูกค้า

ขั้นตอนการผลิต

  • หาผลิตภัณฑ์มานำเสนอ

  • ขั้นตอนการออกแบบ

  • ขั้นตอนการผลิต

  • จัดเก็บสินค้าในคลัง

  • จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ